บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ณ สำนักงาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป

จัดอบรมหลักสูตร Responsible Business Alliance (RBA)
ตุลาคม 3, 2023
บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจ Audit ของลูกค้า
ตุลาคม 27, 2023

บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ณ สำนักงาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ของพนักงาน กว่า 200 คน โดย โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์ โดยมีการตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ปอด และตรวจวัดสายตา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโดยแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน