บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจ Audit ของลูกค้า

บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ณ สำนักงาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป
ตุลาคม 3, 2023
ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit ณ สำนักงาน VDM ประเทศเมียนมา
ตุลาคม 27, 2023

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจ Audit ของลูกค้า
ณ สำนักงาน VDM ประเทศเมียนมา

 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 66 ที่ผ่านมา บริษัท Cargill Meats (Thailand) Co., Ltd. ผู้บริหาร และทีมงาน ได้เดินทางไปตรวจ Audit เอเจนซี่ ณ สำนักงาน VDM Co., Ltd. เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา พร้อมทั้ง ผู้บริหาร บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจ Audit ในครั้งนี้

โดยการตรวจ Audit ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดของมาตรฐานสากล โดยหัวข้อหลักในการตรวจประเมินมีดังนี้
– ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการ
– ความสามารถในการให้บริการ
– การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และด้านความปลอดภัย
– ลักษณะสำนักงาน
– การคัดสรรหาแรงงานอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมนุษยชน , ไม่เลือกปฏิบัติในการเข้ามาสมัครงานของแรงงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจากการใช้บริการของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อต่อยอดให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตราฐานสากล