บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้รับเกียรติจากท่าน (H.E. Mr. U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทฯ

บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มิถุนายน 9, 2023
ไทยเสนอเมียนมาปรับลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU ตามมติ ครม. วันที่ 30 พ.ค. 66
มิถุนายน 21, 2023

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ได้รับเกียรติจากท่าน (H.E. Mr. U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติจาก ท่าน (H.E. Mr. U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย, นาย (Mr. THAN HTWE ) รองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย และนาย (Aung Ko Zaw) ทูตแรงงาน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด โดย นายเฟื่องฟู ชีวินมหรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการทำงานในทุกขั้นตอนของการนำเข้าแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีทีมงานมืออาชีพ ร่วมต้อนรับคณะทูตในการมาเยี่ยมบริษัทฯ ในครั้งนี้