บรรยากาศการประชุม ISO ของเดือนกรกฎาคม ณ สำนักงาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป

อธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงข่าวความคืบหน้าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
กรกฎาคม 17, 2023
บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO27001:2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กันยายน 18, 2023

บรรยากาศการประชุม ISO ของเดือนกรกฎาคม ณ สำนักงาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 บรรยากาศการประชุม ISO ของเดือนกรกฎาคม ณ สำนักงาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป มีการรายงานสุรป KPI แต่ละแผนก พร้อมประชุมประเด็นปัญหาที่เจอระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล เพื่อช่วยกันเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น