ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน พิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัท THAIYA CORPORATION LIMITED

บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้ผ่านการตรวจประเมิน External Audit ISO 9001:2015 ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีนาคม 8, 2024
วันที่ 14 มีนาคม 2567 รองกรรมการผู้จัดการ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อมนายจ้าง เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
มีนาคม 16, 2024

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน
พิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัท THAIYA CORPORATION LIMITED (โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์)
ณ จังหวัดระยอง

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน พิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัท THAIYA CORPORATION LIMITED (โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์) ณ จังหวัดระยอง พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ Mr.George Wu (Mr.Wu Wei) ผู้บริหาร บริษัท THAIYA CORPORATION LIMITED ทั้งนี้ได้เข้าร่วมดูงาน เยี่ยมชม ขั้นตอนกระบวนการผลิตในโรงงานใหม่ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเดินไปอย่างก้าวหน้า และมั่นคงต่อไป