บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซโคลนโมคา ประเทศเมียนมา

ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 2 ประเด็น ขยายเวลาอยู่ต่อและทำงานให้แรงงานต่างด้าวตาม MOU(ครบ 4 ปี) ถึง 31 ก.ค. 66
มิถุนายน 9, 2023
บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มิถุนายน 9, 2023

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซโคลนโมคา ประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 คุณเฟื่องฟู ชีวินมหรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด และคุณธนิช นุ่มน้อย นายกสมาคมนำเข้าแรงงานต่างด้าว ได้ตระหนักเล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของผู้ประสบภัยจากการเกิดอุทกภัยจากพายุไซโคลนโมคาในประเทศเมียนมา บริษัทฯ ขอเป็นตัวแทนส่งมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยท่าน อูชิซเว (H.E. Mr. U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และคุณตาน ท้วย (Mr. THAN HTWE ) รองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมา ด้วยความปรารถนาดี และความห่วงใยที่ดีต่อกัน มา ณ ที่นี้