อธิบดีกรมการจัดหางาน หารือทูตแรงงานเมียนมา หลังครม.เห็นชอบตามมติเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 พร้อมหาแนวทางการเข้ามาทำงานตาม MOU ของหญิงชาวเมียนมา

ไทยเสนอเมียนมาปรับลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU ตามมติ ครม. วันที่ 30 พ.ค. 66
มิถุนายน 21, 2023
บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมงานพิธีเปิดอาคารตรวจคนเข้าเมืองตึกใหม่ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมร่วมแสดงความยินดี
มิถุนายน 21, 2023

อธิบดีกรมการจัดหางาน หารือ ทูตแรงงานเมียนมา หลังครม.เห็นชอบตามมติเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66
พร้อมหาแนวทางการเข้ามาทำงานตาม MOU ของหญิงชาวเมียนมา

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ Mr.Thurein Tun และ Mr. Paye Sone Hein อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านแรงงาน สอท.เมียนมา ประจำประเทศไทย (Labour Attache) ในโอกาสเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566) สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และขยายเวลาให้คนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ทัน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีการหารือข้อราชการร่วมกับอัครราชทูตแรงงานฯ เกี่ยวกับประเด็นที่ทางการเมียนมามีการพิจารณาเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยตาม MOU โดยกำหนดให้การเดินทางเข้ามาทำงานของแรงงานหญิง แต่ละครั้ง กลุ่มหนึ่งต้องมีผู้หญิงเดินทางร่วมกัน 5 คนขึ้นไป ซึ่งอาจกระทบต่อนายจ้างบางกลุ่ม อาทิ SME และกลุ่มงานบ้าน จึงต้องเจรจาหาทางออกร่วมกันเพื่อมมิให้ขัดต่อการดำเนินการของประเทศต้นทาง ในขณะที่ฝ่ายไทยสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต่อไปได้

ขอบคุณข้อมูล กรมการจัดหางาน