จัดอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อมนายจ้าง เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
ธันวาคม 18, 2023
ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทีมตรวจ Audit ของ บริษัท TYSON POULTRY (THAILAND) CO.,LTD. ที่ได้เดินมาตรวจ Audit สำนักงาน VDM CO.,LTD.
มกราคม 16, 2024

บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมพนักงาน
หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสำนักงานที่มีพนักงานจำนวนมาก จึงได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชียวชาญเฉพาะทาง อบรมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำความรู้และประสบการณ์ ในการฝึกซ้อมไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จริง พร้อมทั้งสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ตามนโยบายปลอดภัยไว้ก่อน

โดยการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้
– เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอพยพหนีไฟที่ถูกต้อง
– เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอพยพหนีไฟได้
– เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้