เจ้าหน้าที่ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อม ผู้บริหาร บริษัท ไทยยา คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะ เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
พฤศจิกายน 9, 2023
ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit ณ สำนักงาน B.F.G Service กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
พฤศจิกายน 14, 2023

เจ้าหน้าที่ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ จัดโดย องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน โดย ดร.รังสิมา ไอราวัณวัฒน์ ผู้อำนวยการ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ บนจ. เดอะ เฟิร์สฯ จะนำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบที่อบรมครั้งนี้ ไปปฎบัติตามในด้านการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และปฎิบัติให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ