เจ้าหน้าที่ เดอะเฟิร์ส เข้าร่วมงานการอภิปรายในหัวข้อ การดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาจ้างแรงงานอย่างมีจริยธรรมและห่วงโซ่อุปทาน จัดโดย สถาบันอิสรา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อมนายจ้าง เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
กุมภาพันธ์ 21, 2024
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อมนายจ้าง เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
กุมภาพันธ์ 28, 2024

เจ้าหน้าที่ บนจ. เดอะ เฟิร์สฯ ได้เข้าร่วมงาน การเปิดตัวเครือข่ายปฏิบัติการ
การประเมินแรงงานแบบองค์รวม (ILM ACTION NETWORK) การอภิปรายในหัวข้อ
การดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาจ้างแรงงานอย่างมีจริยธรรมและห่วงโซ่อุปทาน
จัดโดย สถาบันอิสรา

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมงาน การเปิดตัวเครือข่ายปฏิบัติการ การประเมิน แรงงานแบบองค์รวม (ILM ACTION NETWORK) การอภิปรายในหัวข้อ การดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาจ้างแรงงานอย่างมีจริยธรรมและห่วงโซ่อุปทาน จัดโดย สถาบันอิสรา ณ โรงแรม Nikko ทองหล่อ กรุงเทพ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ บนจ. เดอะ เฟิร์สฯ จะนำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการสรรหาจ้างแรงงานอย่างมีจริยธรรมที่อบรมครั้งนี้ ไปปฎิบัติตามในด้านการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และปฎิบัติให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ