ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit ณ สำนักงาน VDM ประเทศเมียนมา

บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจ Audit ของลูกค้า
ตุลาคม 27, 2023
ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อม ผู้บริหาร บริษัท ไทยยา คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะ เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
พฤศจิกายน 9, 2023

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit

สำนักงาน VDM เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

 

เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit ณ สำนักงาน VDM Co., Ltd. ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมตรวจสอบขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของแรงงานที่จะออกด่าน เดินทางมาทำงานในประเทศไทย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 จำนวน 132 คน

โดยการตรวจ Audit ในครั้งนี้ สำนักงาน VDM Co., Ltd. ได้ผ่านการตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดของมาตรฐานสากล โดยหัวข้อหลักในการตรวจประเมินมีดังนี้
– ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการ
– ความสามารถในการให้บริการ
– การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และด้านความปลอดภัย
– ลักษณะสำนักงาน
– ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
– การคัดสรรหาแรงงานอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมนุษยชน, ไม่เลือกปฏิบัติในการเข้ามาสมัครงานของแรงงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำข้อสรุปจากการ audit ในครั้ง ไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตราฐานสากล