ไทยเสนอเมียนมาปรับลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU ตามมติ ครม. วันที่ 30 พ.ค. 66

บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้รับเกียรติจากท่าน (H.E. Mr. U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทฯ
มิถุนายน 9, 2023
อธิบดีกรมการจัดหางาน หารือทูตแรงงานเมียนมา หลังครม.เห็นชอบตามมติเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 พร้อมหาแนวทางการเข้ามาทำงานตาม MOU ของหญิงชาวเมียนมา
มิถุนายน 21, 2023

ไทยเสนอเมียนมาปรับลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU ตามมติ ครม. วันที่ 30 พ.ค. 66

กรมการจัดหางานหารือทางการเมียนมา หวังปรับลดขั้นตอน ระยะเวลานำแรงงาน MOU เข้ามาทำงานในประเทศไทย ช่วยนายจ้างลดค่าใช้จ่าย เลี่ยงปัญหาขาดแคลนแรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประชุมหารือร่วมกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาในประเทศไทย โดยฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่วาระการจ้างงาน ครบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 กรกฎาคม2566 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ให้มีการปรับลดขั้นตอนในการนำแรงงานเข้ามาทำงานตามMOU โดยให้แรงงานเดินทางกลับประเทศต้นทางและสามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ในโอกาสแรกโดยไม่ต้องมีระยะเวลาพัก 30 วัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานที่ประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์กับแรงงานและนายจ้าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการนำเข้าแรงงาน นายจ้างมีแรงงานเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการสอดคล้องกับการฟื้นฟูการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ฝ่ายเมียนมายังได้หารือในประเด็นการปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่าจาก 2,000 บาท เป็น 500 บาท และความร่วมมือในการดูแลและคุ้มครองแรงงาน

“รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมา มีความสัมพันธ์อันดี และมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่าการประชุมหารืออย่างสร้างสรรค์และมีไมตรีจิตในครั้งนี้ จะนำไปสู่การบริหารจัดการแรงงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป” นายไพโรจน์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูล กรมการจัดหางาน