การดำเนินธุรกิจ

กว่า 2 ทศวรรษที่ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ที่ได้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าว นับได้ว่าเป็นบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวที่เริ่มดำเนินการเป็นรายแรกๆ ที่บุกเบิกธุรกิจการให้บริการด้านนำเข้า เพื่อจุดประสงค์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ
15 ปี ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้สั่งสม ประสบการณ์ ชื่อเสียง ตลอดจนสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญ เข้าใจในขั้นตอนเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว อย่างลึกซึ้ง ด้วยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถมอบการบริการด้านการจัดหา นำเข้า และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างในภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างของประเทศได้อย่างมีศักยภาพด้วยดีตลอดมา 
โดย บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจการจัดหา นำเข้า และบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พร้อมดำเนินการด้านงานเอกสารต่างๆ ของแรงงานต่างด้าวอย่างมืออาชีพ ครบวงจร และมีการพัฒนาระบบการจัดการด้านเอกสารที่ดี อย่างต่อเนื่อง
โดยดำเนินการภายใต้กฎหมาย และตามบันทึกข้อตกลง ตามระบบ MOU ซึ่งในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทางบริษัทฯนั้น จะเป็นไปอย่างมีระบบดำเนินการโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี เพื่อช่วยลดภาระ ความยุ่งยากของเอกสารต่างด้าวให้แก่นายจ้างและฝ่ายบุคคลของโรงงาน
พร้อมส่งมอบแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างถึงสถานประกอบการ
ตรงเวลา
ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ด้วยหลักนโยบายคุณภาพของระบบ ISO ของเราคือ

ทำอย่างไรก็ได้ ให้นายจ้างที่ต้องการใช้คนต่างด้าว

สะดวกที่สุด สบายที่สุด รวดเร็วที่สุด ตรงต่อเวลา เอกสารครบถ้วน และที่สำคัญถูกกฎหมาย

ประวัติบริษัท

ช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ถึงศักยภาพและความพร้อมที่เรามี

 • ปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และขยายพื้นที่

  บริษัท เดอะ เฟิร์ส จึงเปิดที่ทำการ และสำนักงานเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชลบุรี ปัจจุบัน - บริษัทฯ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ยังคงมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพ รักษาไว้ซึ่งคุณภาพด้านการบริการให้แก่นายจ้างทุกราย  ให้การนำเข้าแรงงานต่างด้าว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงต่อเวลา รวดเร็ว ตรวจสอบได้ โปร่งใส นายจ้างสบายใจ ว่าแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านบริการของเดอะ เฟิร์ส ฯ เป็นแรงงานที่สร้างความคุ้มค่า และสัมฤทธิ์ผลร่วมกันมากที่สุดต่อการจ้างงาน ทั้งแก่นายจ้าง และลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว)
 • 2559จดทะเบียน บนจ. วางหลักประกัน 5 ล้านบาท

  ทำการจดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ตามพระราชกำหนดการนำเข้าคนต่างด้าว พ.ศ. 2559 พร้อมวางหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางกระทรวงแรงงานเป็น (เงินสด) วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อตอบรับต่อข้อกฎหมาย ตามมาตรา 26  อีกทั้ง เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความบริสุทธิ์ใจ โปร่งใสในการทำงาน ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนายจ้าง
 • 2558เปิดสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

  เปิดสำนักงานสาขาในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับแรงงานได้อย่างพร้อมเพียงโดยมีที่ทำการในประเทศ เมียนมาร์ และกัมพูชา
 • 2556จดทะเบียนเป็นบริษัทจัดหางาน

  จดทะเบียนเป็นบริษัทจัดหางาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน จำกัด  ภายใต้กฎหมายการจัดหางานภายในประเทศ (จง.3)
 • 2549เริ่มก่อตั้งบริษัท

  เริ่มก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ บริษัท เดอะ เฟิร์ส กูด แมน จำกัด 

“ด้วยประสบการณ์ของผมและทีมงาน กว่า 20 ปีด้านการส่งออกแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ จึงได้นำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจนำเข้าแรงงานต่างด้าว สร้างสรรค์ ทีมงานมืออาชีพ และบริการด้วยใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า เดอะ เฟิร์ส สามารถตอบสนองเรื่องแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว ตรงต่อเวลา เอกสารครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย” 

เรามุ่งสู่การเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวอันดับหนึ่ง ที่ได้มาตรฐาน สามารถมอบการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมยกระดับการบริการด้วยมาตรฐาน ISO ในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างสูงสุด เพื่อสร้างระบบการทำงานที่มีระบบ ระเบียบ มีหลักการทำงานที่ชัดเจน โดยดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องทั้งต่อกฎหมาย และหลักจริยธรรมอันดี มุ่งมั่นให้ทั้งสามฝ่ายประสบความสำเร็จร่วมกันภายใต้แนวคิด “คุณภาพและคุณธรรม”

ใช้แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพอพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง