เหตุผลที่เลือกใช้บริการของเรา

ด้วยแนวคิดและนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ  เดอะ เฟิร์ส ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีแผนกรองรับการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้ อย่างรวดเร็ว  ตรงเวลาและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ตรวจสอบได้ สามารถวางแผนกำลังการผลิตได้อย่างมีแบบแผน ลดภาระความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆ ให้แก่นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวโดย เดอะ เฟิร์ส พร้อมที่จะมอบการดูแลและให้บริการอย่างเต็มกำลัง ความสามารถผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา
บริษัทของเรา มีมาตรฐานในระบบการจัดการและการนำเข้า ตลอดระยะเวลา ประสบการณ์กว่า 15 ปี ในด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และกว่า 20 ปี ในการจัดส่งแรงงาน จนได้รับการจัดอันดับจาก Topbestbrand ว่าบริษัท จัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่ติดอันดับ 1 มา 4ปีซ้อน บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ถือว่าเป็นบริษัทเดียวในประเทศที่ได้มาตรฐานในการจัดการ บริหารงาน การจัดการระบบ การนำเข้าตามระบบ ISO 9001:2015

สาขาที่ครอบคลุม

มีสำนักงานบริการติดตามดูแล แรงงานต่างด้าว ครอบคลุม ภายใต้การบริหาร งานอย่างมีระบบแบบแผน ตามจุดผ่านแดนต่างๆ อย่างทั่วถึง

ใช้แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพอพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง