นำเข้า แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (MOU)

บริการนำเข้าคนต่างด้าว

ดำเนินการเอกสารให้ทุกขั้นตอนของการนำเข้าแรงงาน เอกสารครบถ้วน ลดความยุ่งยากในขั้นตอนการจ้างต่างด้าว

  • นำเข้าคนต่างด้าว (คนใหม่)

  • นำเข้าคนต่างด้าวที่ครบวาระ 4 ปี

  • นำเข้าคนต่างด้าวที่ผิดกฏหมาย (รีไซเคิล)

  • นำเข้าคนต่างด้าวระบุตัว (นายจ้างระบุชื่อ)

วิดีโอนำเข้าแรงงานต่างด้าว

สิ่งที่นายจ้างจะได้รับ

เอกสารแรงงานต่างด้าว MOU ที่นายจ้างจะได้รับ

สิ่งที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับ


ขั้นตอนการนำเข้าตามระบบ MOU

5623693 1-01