รับบริหารจัดการคนต่างด้าวในโรงงาน แทนฝ่ายบุคคลในโรงงาน

บริการดูแล และบริหารคนต่างด้าวในโรงงาน

หอพัก รถรับส่ง ทีมผู้ประสานงานทางด้านภาษา เจ้าหน้าที่ดูแล (แอดมิน)
รวมไปถึงการบริหารจัดการคนต่างด้าวให้มีความพร้อมในการทำงาน และลดความยุ่งยากด้านการดูแล คนต่างด้าว อย่างมืออาชีพ ตลอดจนจัดการเอกสารของคนต่างด้าว การต่ออายุ การดำเนินการใดๆให้เอกสารของคนต่างด้าว มีสถานะที่ถูกทางกฎหมายตลอดจัดส่งทีมงานล่ามแอดมินดูแล 24 ชั่วโมง

 • ตรวจสอบความเรียบร้อย หอพัก โรงงาน และ พื้นที่การทำงานของคนต่างด้าว ตลอด 24 ชั่วโมง


ควบคุมการทำงานและตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกวัน

 • ช่วยจัดการรายละเอียดต่างๆ, จ่ายเงินเดือน, ประกันสังคม
 • ทีมดูแลให้นายจ้างตลอดสัญญาจ้าง


ตรวจเช็คเอกสารประจำตัวของคนต่างด้าว ให้มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย

 • รวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวเพื่อเป็น Database
 • ทีมผู้ประสานงานดูแลเอกสารต่างด้าว
 • Monitor เอกสารต่างด้าวให้มีผลทางกฎหมาย อย่างถูกต้องด้วยระบบตรวจสอบข้อมูลที่ทันสมัย
 • รายงานตัว 90 วัน / ต่อวีซ่าปีที่ 3-4 / ต่อเวิร์ค 3-4 / แจ้งที่พักอาศัย


ให้ความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคาร / บัตรเอทีเอ็ม / ติดต่อกับธนาคารล่ามประจำพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

 • บริหารจัดการเรื่องความเป็นอยู่ของคนต่างด้าว
 • ให้ความช่วยเหลือกรณี เสียชีวิต, ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบการแจ้งที่พัก ตามมาตรา 37, 38 อย่างถูกต้อง


จัดหาที่พัก (วางประกัน) ก่อนส่งมอบแรงงาน หารถรับ-ส่ง พนักงานประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับจากการใช้บริการจัดการคนต่างด้าวในโรงงาน

 • ช่วยลดความยุ่งยาก ทั้งในเรื่องของเอกสาร และคนงานต่างด้าวโดยไม่รบกวน หรือทำให้แผนกบุคคลของท่านต้องวุ่นวายกับเอกสารของแรงงาน
 • เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการดำเนินการ