โครงสร้างการบริหารงาน เพื่อการบริการอย่างดีเยี่ยมสำหรับนายจ้าง

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
พร้อมทีมงาน (แอดมิน) ล่าม (ผู้ประสานงาน) ตามพื้นที่ต่างๆกว่า 80 คน ที่เรารับบริการให้กับนายจ้าง
map-pro-2

ใช้แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพอพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง