ข่าวสาร และกิจกรรม

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากเรา บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
กุมภาพันธ์ 20, 2020

เซ็นสัญญาคนงานพม่ากว่า 250 คน

[…]
กุมภาพันธ์ 20, 2020

นำเข้าคนงานพม่ากว่า 200 คน

[…]
กุมภาพันธ์ 19, 2020

นำเข้าคนงานต่างด้าวกัมพูชาจำนวนกว่า 80 คน

[…]
กุมภาพันธ์ 17, 2020

กีฬาสีประจำปี โรงงานผลิตพาเลทไม้

[…]
กุมภาพันธ์ 16, 2020

นำเข้าคนงานพม่ากว่า 80 คน

[…]
กุมภาพันธ์ 15, 2020

คัดกรองและเซ็นสัญญาแรงงานพม่ากว่า 100 คน

[…]
กุมภาพันธ์ 13, 2020

คัคกรองคนงานพม่าจำนวนกว่า 80 คน

[…]
กุมภาพันธ์ 13, 2020

นำเข้าแรงงานกัมพูชาจำนวนกว่า 130 คน

[…]
กุมภาพันธ์ 13, 2020

เซ็นสัญญาแรงงานพม่ากว่า 170 คน

[…]
ตุลาคม 31, 2019

MOU คืออะไร

[…]

Weblink

ใช้แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพอพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง