ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit สำนักงาน Soukchay Employment Service Sole Co., Ltd. เวียงจันทน์ ประเทศลาว

ทีมงาน บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อม หัวหน้างานระดับสูง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และคณะ คัดแรงงานโดยผ่าน Video Conference
พฤศจิกายน 23, 2023
ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit สำนักงาน Houng Heuang Employment เวียงจันทน์ ประเทศลาว
พฤศจิกายน 27, 2023

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit
สำนักงาน Soukchay Employment Service Sole Co., Ltd. เวียงจันทน์ ประเทศลาว

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit ณ สำนักงาน Soukchay Employment Service Sole Co., Ltd. เวียงจันทน์ ประเทศลาว
 
โดยการตรวจ Audit ในครั้งนี้ สำนักงาน Soukchay Employment Service Sole Co., Ltd. ได้ผ่านการตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดของมาตรฐานสากล โดยหัวข้อหลักในการตรวจประเมินมีดังนี้
– ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการ
– ความสามารถในการให้บริการ
– การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และด้านความปลอดภัย
– ลักษณะสำนักงาน
– ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
– การคัดสรรหาแรงงานอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมนุษยชน, ไม่เลือกปฏิบัติในการเข้ามาสมัครงานของแรงงาน
– มีการแนะนำข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำข้อสรุปจากการ Audit ในครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตราฐานสากล