ภาพบรรยากาศ บจก.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ย้ายสำนักงานใหม่

4-6 กันยายน 2562 คัดและเซ็นสัญญาแรงงานพม่าจำนวน 297 คน
January 13, 2020
กีฬาสีประจำปี โรงงานผลิตพาเลทไม้
February 24, 2020

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร บจก.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป ได้เปิดสำนักงานแห่งใหม่และย้ายออกจากสำนักเดิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านธุรกิจนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงาน ดำเนินงานด้วยความทุ่มเทในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต และยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานที่จะเติมโตอย่างมีคุณภาพก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศอย่างมืออาชีพ ให้กับบริษัทนายจ้างทุกๆบริษัท และทุกๆท่าน บจก.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อมมาโดยตลอดที่จะก้าวเป็นที่หนึ่งของการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย