บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้ผ่านการตรวจประเมิน External Audit ISO 14001:2015 ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 22 มีนาคม 2567 รองกรรมการผู้จัดการ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อมนายจ้าง เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
มีนาคม 25, 2024

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ได้ผ่านการตรวจประเมิน External Audit ISO 14001:2015 ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

วันที่ 28 มีนาคม 2567 บรรยากาศการตรวจประเมิน External Audit ISO 14001:2015 ประจำปี 2567 ณ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่พบประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ ทั้งนี้ ผู้บริหาร และทีมงาน บนจ. เดอะ เฟิร์สฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นตามนโยบายคุณภาพ(Quality Policy) เพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ทั้งในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ และการบริการที่ได้มาตรฐาน ใส่ใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ถือเป็นสิ่งสำคัญ