ความรู้แรงงานต่างด้าว

ติดตามคอนเทนต์ดีๆ เกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวได้ที่ Youtube

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากเรา บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด

ใช้แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง