นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (MOU)

ดำเนินการเอกสารให้ทุกขั้นตอนของการนำเข้าแรงงาน เอกสารครบถ้วน ลดความยุ่งยากในขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าว

นำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU (คนใหม่)

นำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ครบวาระ 4 ปี และ 6 ปี

นำเข้าแรงงานต่างด้าวระบุตัว (นายจ้างระบุชื่อ)

สิ่งที่นายจ้างจะได้รับ จาก เดอะ เฟิร์ส

เอกสารแรงงานต่างด้าว MOU ที่นายจ้างจะได้รับ

 
                     สิ่งที่นายจ้างจะได้รับ จาก เดอะ เฟิร์ส
                     เอกสารแรงงานต่างด้าว MOU ที่นายจ้างจะได้รับ

อบรมแรงงานก่อนนำส่งให้กับนายจ้าง

สิทธิประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับบริการจากเดอะ เฟิร์ส

 
 
                     สิทธิประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับบริการจาก
                     เดอะ เฟิร์ส

บรรยากาศนำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (MOU)

 

ใช้แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง