ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทีมตรวจ Audit ของ บริษัท TYSON POULTRY (THAILAND) CO.,LTD. ที่ได้เดินมาตรวจ Audit สำนักงาน VDM CO.,LTD.

จัดอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ธันวาคม 25, 2023
ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทีมตรวจ Audit ของ บริษัท TYSON POULTRY (THAILAND) CO.,LTD. ที่ได้เดินมาตรวจ Audit สำนักงาน B.F.G Service Co., Ltd.
มกราคม 16, 2024

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทีมตรวจ Audit ของ
บริษัท TYSON POULTRY (THAILAND) CO.,LTD.ที่ได้เดินมาตรวจ Audit
สำนักงาน VDM CO.,LTD. ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทีมตรวจ Audit ของ บริษัท TYSON POULTRY (THAILAND) CO.,LTD. ได้เดินทางไปตรวจ Audit เอเจนซี่ VDM CO.,LTD. ณ สำนักงาน ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา พร้อมทั้ง ผู้บริหาร บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจ Audit ในครั้งนี้

โดยการตรวจ Audit ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ตามหัวข้อหลักในการตรวจประเมิน เรื่อง คุณภาพการให้บริการ ศักยภาพองค์กรของเอเจนซี่ การจัดส่งแรงงาน ค่าใช้จ่าย จัดหาเป็นศูนย์ (Zero Recruiting fee) การคัดสรรหาแรงงานอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติในการเข้ามาสมัครงานของแรงงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจากการใช้บริการของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อต่อยอดให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตราฐานสากล