มาตรฐาน ISO 9001:2015 การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
ทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม
มาตรฐาน ISO 14001:2015 การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและดูแลองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด


มาตรฐาน ISO 27001:2022 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

การดำเนินการตามระบบการจัดการช่วยรักษาความปลอดภัยด้านความลับ ความสมบูรณ์ และการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร ช่วยลดความเสี่ยงที่จะโดนรุกล้ำข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นว่าท่านได้ปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลอย่างเต็มที่

การรับรองและมาตรฐานในการให้บริการ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด รับรองคุณภาพมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบด้วย ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 และ ISO 14001:2015 จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือนายจ้างรายใหญ่ๆ หลายประเภทกิจการ ทั้งในระบบการสรรหาแรงงาน การจัดทำเอกสารทุกขั้นตอน การวางแผนงาน การประสานงานประเทศคู่ค้า การติดตาม แก้ไขปัญหาให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว จนเป็นที่ยอมรับในเรื่องการจัดการทั้งระบบนั่นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพและความพร้อมในการมอบการบริการให้แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของระบบการจัดการด้านแรงงานต่อไป

ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

NorJor0005-2559
NorJor0186-2562-New01

ใบอนุญาตจัดหาแรงงานในต่างประเทศ

License-Myanmar-2024-1
License-Cambodia-2024-1

KPI ความสำเร็จในการนำเข้าแรงงานในแต่ละปี

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการนำเข้า แรงงานต่างด้าวกว่า 18 ปี บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่คอยช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้แก่เหล่าผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆของไทยอย่างมากมาย เติบโต และเคียงข้างธุรกิจของนายจ้างมาหลายปี จนเป็นที่ยอมรับ
และความไว้วางใจว่าเป็นบริษัทที่นำเข้าแรงงานที่ดีที่สุด 6 ปีซ้อนจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Topbestbrand.
เหล่านี้คือความภาคภูมิใจ และพร้อมยืนหยัดก้าวพร้อมไปกับนายจ้างทุกๆราย

กราฟ-2554-2567-for-web-TH

สถิติการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ปี 2549 - 2566

จำนวน 165,800 คน

สถิติการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ปี 2549 - 2565

จำนวน 150,200 คน

ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร

We're The First We're Professional We're The First Good Man

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป กำจัด

ที่ได้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าว นับได้ว่าเป็นบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวที่เริ่มดำเนินการเป็นรายแรกๆ ที่บุกเบิกธุรกิจการให้บริการด้านนำเข้า เพื่อจุดประสงค์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

เราได้รับความไว้วางใจ ว่าเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานที่ดีที่สุด 6 ปีซ้อน
จากการจัดอันดับ ของเว็บไซต์
Topbestbrand

การจัดอันดับบริษัทแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด

เดอะ เฟิร์สฯ ติดอันดับเว็บไซต์ TOPBESTBAND, goodlife.wiki, top10 bestthailand การจัดอันดับบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด 6 ปีซ้อน ทำให้นายจ้างไว้วางใจในการใช้บริการจำนวนมาก ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการให้บริการ อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ที่สำคัญถูกกฎหมาย

การบริหารจัดการข้อมูล แรงงานต่างด้าว

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน การบริหารจัดการข้อมูลคนต่างด้าวเป็นส่วนสำคัญที่ต้องจัดเก็บให้ถูกต้องพร้อมที่จะส่งมอบให้กับผู้ประกอบการได้ตลอดเวลา ไม่ว่าผู้ประกอบการจะต้องการเวลาไหนก็ตาม อีกทั้งระบบยังสามารถแจ้งเตือนเอกสารแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุก่อนล่วงหน้า เพื่อให้นายจ้างทราบ และจัดเตรียมเอกสารเพื่อต่ออายุ ช่วยลดการต่ออายุเอกสารแรงงานต่างด้าวให้ทันเวลาก่อนที่จะหมดอายุ เดอะ เฟิร์สฯ เรามีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง ง่ายต่อการแก้ไข เพิ่มเติม และพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ระบบติดตามใบงาน (TRACKING MOU THEFIRST)


เดอะ เฟิร์สฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบ เทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน ในองค์กร ให้ผู้ประกอบการสะดวกในการติดตามใบงานได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Smart Phone โดยระบบจะแสดงสถานะขั้นตอน ที่ดำเนินการถึง และยังคำนวณวันประมาณการที่จะดำเนินเสร็จสิ้น