We're The First We're Professional We're The First Good Man

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ที่ได้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าว นับได้ว่าเป็นบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวที่เริ่มดำเนินการเป็นรายแรกๆ ที่บุกเบิกธุรกิจการให้บริการด้านนำเข้า เพื่อจุดประสงค์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ
เราคือมืออาชีพ ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ
 • ทีมงานที่มีความพร้อม กว่า 100 ชีวิต
 • รับประกัน และดูแลแรงงานต่างด้าว ตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน
 • บริษัทฯ มีสำนักงานสาขาที่ครอบคลุมและพร้อมบริการกระจายอยู่ในตำแหน่งต่างๆ
 • มีการวางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เราคือผู้นำทางด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ได้มาตรฐาน

สามารถมอบการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์


ISO : 9001:2015การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด รับรองคุณภาพมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบด้วย ISO 9001: 2015 จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือนายจ้างรายใหญ่ๆ หลายประเภทกิจการ ทั้งในระบบการสรรหาแรงงาน การจัดทำเอกสารทุกขั้นตอน  การวางแผนงาน การประสานงานประเทศคู่ค้า การติดตาม แก้ไขปัญหาให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว จนเป็นที่ยอมรับในเรื่องการจัดการทั้งระบบนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพและความพร้อมในการมอบการบริการให้แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของระบบการจัดการด้านแรงงานต่อไป
จดทะเบียนได้รับการรับรองจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นบริษัทที่ดำเนินการให้บริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ทุกรูปแบบซึ่งมีการวางประกันวงเงิน(เงินสด) 5,000,000 บาท เพื่อเป็นการการันตี การทำงาน ด้วยความโปร่งใส ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าทุกรายของเรา อีกทั้ง เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรายังได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ ดังนี้
มาตรฐาน ISO 14001:2015 การจัดการสิ่งแวดล้อม (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
มาตรฐาน ISO 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

Untitled-2-06
Untitled-2-07

ใบอนุญาต จัดหาแรงงานในต่างประเทศ

เราได้รับความไว้วางใจ ว่าเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานที่ดีที่สุด 3 ปีซ้อน
จากการจัดอันดับ ของเวบไซต์
Topbestbrand

การจัดอันดับบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด

บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดี ควรเป็นตัวแทนในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ทั้งดำเนินการตรวจสอบสัญชาติ ทำเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานภายในประเทศ อย่างการทำบัตรและต่ออายุบัตรประจำตัวสีชมพู พาสปอร์ต วีซ่า จัดทำใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างต่างด้าวในประเทศไทยอย่างถูกต้องที่กระทรวงแรงงาน และถูกต้องตามหลัก MOU (Memorandum Of Understanding) ซึ่งเป็นหนังสือแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาทางการทูตที่แสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างประเทศKPI ความสำเร็จในการนำเข้าแรงงานในแต่ละปี

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการนำเข้า แรงงงานต่างด้าวกว่า 20 ปี บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่คอยช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้แก่เหล่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆของไทยอย่างมากมาย เติบโต และเคียงข้างธุรกิจของนายจ้างมาหลายปี จนเป็นที่ยอมรับและความไว้วางใจว่าเป็นบริษัทที่นำเข้าแรงงานที่ดีที่สุด สามปีซ้อนจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Topbestbrand. เหล่านี้คือความภาคภูมิใจ และพร้อมยืนหยัดก้าวพร้อมไปกับนายจ้างทุกๆราย
  2565
 • แผนการนำเข้า 15000 คน90%
  2563
 • 6,000 คน 90%
 • 2562
 • 13,300 คน90%
 • 2561
 • 12,800 คน 90%
 • 2560
 • 11,500 คน90%
  2564
 • 8,000 คน (สรรหาแรงงานในประเทศไทย) 80%
 • 2559
 • 10,800 คน 90%
 • 2558
 • 9,400 คน90%
 • 2557
 • 8,700 คน90%