ติดต่อเรา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด

สำนักงานสาขาภายในประเทศไทย

1525 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 3/1 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม 10310
sales@thefirstgoodman.com (ติดต่อฝ่ายขาย)
info@thefirstgoodman.com
account@thefirstgoodman.com (ติดต่อแผนกบัญชี)
thefirst005feedback@gmail.com (ส่งเรื่องร้องเรียน)
02-949-0699 (อัตโนมัติ)
086-366-5516 (สายด่วน)
02-530-9069
ดาวน์โหลดแผนที่
เลขที่ 88/25-26 หมู่ที่ 7 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
sales@thefirstgoodman.com (ติดต่อฝ่ายขาย)
info@thefirstgoodman.com
account@thefirstgoodman.com (ติดต่อแผนกบัญชี)
thefirst005feedback@gmail.com (ส่งเรื่องร้องเรียน)
099-129-0678 (ไก่)
เลขที่ 236/19 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
sales@thefirstgoodman.com (ติดต่อฝ่ายขาย)
info@thefirstgoodman.com
account@thefirstgoodman.com (ติดต่อแผนกบัญชี)
thefirst005feedback@gmail.com (ส่งเรื่องร้องเรียน)
089-447-5359 (อ้อ)
ดาวน์โหลดแผนที่
เลขที่ 333/117 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
sales@thefirstgoodman.com (ติดต่อฝ่ายขาย)
info@thefirstgoodman.com
account@thefirstgoodman.com (ติดต่อแผนกบัญชี)
thefirst005feedback@gmail.com (ส่งเรื่องร้องเรียน)
033-673-377 / 0894475359 (อ้อ)
ดาวน์โหลดแผนที่
เลขที่ 242/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
sales@thefirstgoodman.com (ติดต่อฝ่ายขาย)
info@thefirstgoodman.com
account@thefirstgoodman.com (ติดต่อแผนกบัญชี)
thefirst005feedback@gmail.com (ส่งเรื่องร้องเรียน)
03-270-6006, 0954549506 (นา)
เลขที่ 196 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
sales@thefirstgoodman.com (ติดต่อฝ่ายขาย)
info@thefirstgoodman.com
account@thefirstgoodman.com (ติดต่อแผนกบัญชี)
thefirst005feedback@gmail.com (ส่งเรื่องร้องเรียน)
080-2945696 (สไปรท์)

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าว บริการ 24 ชั่วโมง

กรรมการผู้จัดการ
นายเฟื่องฟู ชีวินมหรัตน์ (หงษ์)
Chinese Speaking
ผู้จัดการอาวุโส
นางสาวฉวีวรรณ ใจลา
(อ้อ)
ผู้จัดการประสานงานขาย
นางสาวเศรษฐภรณ์ คำชั่ง
(สา)
ผู้ช่วยผู้จัดการประสานงานขาย
นางสาวรุ่งทิวา ไชยปัญญา
(แป้ง)
รองผู้จัดการประสานงานขายต่างประเทศ
นางสาวศิริมาส แซ่ย่าง (ผิง)
Chinese Speaking