การดำเนินธุรกิจ18 ปี ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้สั่งสม ประสบการณ์ ชื่อเสียง ตลอดจน สร้างบุคลากรที่มีความชำนาญกว่า 200 ชีวิต เข้าใจในขั้นตอนเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวอย่างลึกซึ้ง ด้วยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถ
มอบการบริการด้านการจัดหา นำเข้า และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ให้แก่ นายจ้างในภาคอุตสาหกรรม และก่อสร้างของประเทศ ได้อย่างมีศักยภาพด้วยดีตลอดมา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด กว่า 18 ปี ที่ได้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าว นับได้ว่าเป็นบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวที่เริ่มดำเนินการเป็นรายแรกๆ ที่บุกเบิกธุรกิจ การให้บริการด้านนำเข้าแรงานต่างด้าว เพื่อจุดประสงค์ในการนำเข้าแรงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

พร้อมส่งมอบแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างถึงสถานประกอบการตรงต่อเวลา
ตามแผนงานที่กำหนดไว้

โดย บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจการจัดหา นำเข้า และบริหารจัด การแรงงานต่างด้าว พร้อมดำเนินการด้านงานเอกสารต่างๆ ของ แรงงานต่างด้าวอย่างมืออาชีพ ครบวงจร และมีการพัฒนาระบบการจัดการ ด้านเอกสารที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการภายใต้กฎหมาย และตามบันทึกข้อตกลง ตามระบบ MOU ซึ่งในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทาง บริษัทฯนั้น จะเป็นไปอย่างมีระบบดำเนินการโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี เพื่อช่วยลดภาระ ความยุ่งยากของเอกสารต่างด้าวให้แก่นายจ้างและฝ่ายบุคคล ของโรงงาน

ประวัติบริษัท

ช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ถึงศักยภาพ และความพร้อมที่เรามี

 • ปัจจุบัน

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และขยายพื้นที่การให้บริการ

  เดอะ เฟิร์สฯ จึงเปิดที่ทำการ และสำนักงานเพิ่มเติมอีก 6 จังหวัด คือ จังหวัดอยุธยา(โรจนะ) จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดเพรชบุรี จังหวัดตาก (แม่สอด) บริษัทฯ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ยังคงมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพ รักษาไว้ซึ่งคุณภาพด้านการบริการให้แก่นายจ้างทุกราย ให้การนำเข้าแรงงานต่างด้าว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงต่อเวลา รวดเร็ว ตรวจสอบได้ โปร่งใส นายจ้างสบายใจ ว่าแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านบริการของเดอะ เฟิร์ส ฯ เป็นแรงงานที่สร้างความคุ้มค่า และสัมฤทธิ์ผลร่วมกันมากที่สุดต่อการจ้างงาน ทั้งแก่นายจ้าง และลูกจ้าง(แรงงานต่างด้าว)
 • 2559

  จดทะเบียน บนจ. เป็นกลุ่มแรก ในประเทศ

  ทำการจดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด เป็นกลุ่มแรกๆ ตามพระราชกำหนดการนำเข้าคนต่างด้าว พ.ศ. 2559 พร้อมวางหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางกระทรวงแรงงานเป็น (เงินสด) วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อตอบรับต่อข้อกฎหมาย ตามมาตรา 26 อีกทั้ง เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความบริสุทธิ์ใจ โปร่งใสในการทำงาน ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนายจ้าง
 • 2558

  เปิดสำนักงาน สาขา ในต่างประเทศ

  เปิดสำนักงานสาขาในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับแรงงานได้อย่างพร้อมเพียงโดยมีที่ทำการ ในประเทศ เมียนมา และกัมพูชา
 • 2556

  จดทะเบียนเป็นบริษัทจัดหางาน

  จดทะเบียนเป็นบริษัทจัดหางาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน จำกัด ภายใต้กฎหมายการจัดหางานภายในประเทศ
 • 2549

  เริ่มก่อตั้งบริษัท

  เริ่มก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ บริษัท เดอะ เฟิร์ส กูด แมน จำกัด


"ด้วยประสบการณ์ กว่า 23 ปี ในการบริหารงานด้านแรงงาน

จึงได้นำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจนำเข้าแรงงานต่างด้าว ด้วยทีมงานมืออาชีพ และบริการด้วยใจ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า เดอะ เฟิร์สฯ สามารถตอบสนองเรื่องแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว ตรงต่อเวลา เอกสาร
ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย "

สารจากผู้บริหาร

เรามุ่งสู่การเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวอันดับหนึ่ง ที่ได้มาตรฐาน สามารถมอบการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง สมบูรณ์ พร้อมยกระดับการบริการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความพร้อม ในการทำงานอย่างสูงสุด เพื่อสร้างระบบการทำงานให้เป็นระบบ ระเบียบ มีหลักการทำงานที่ชัดเจน โดยดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ทั้งต่อกฎหมาย และหลักจริยธรรมอันดี มุ่งมั่นให้นายจ้าง ลูกจ้าง แรงงาน
ประสบความสำเร็จร่วมกันภายใต้แนวคิด

"คุณภาพ และคุณธรรม"

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน