เหตุผลที่เลือกใช้บริการของเรา

ด้วยแนวคิดและนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ  เดอะ เฟิร์ส ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีแผนกรองรับการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลาและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ตรวจสอบได้ สามารถวางแผนกำลังการผลิตได้อย่างมีแบบแผน ลดภาระความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆ ให้แก่นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวโดย เดอะ เฟิร์ส พร้อมที่จะมอบการดูแลและให้บริการอย่างเต็มกำลัง ด้วยความสามารถผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

การให้บริการครอบคุมทุกพื้นที่

มีสำนักงานบริการติดตามดูแล แรงงานต่างด้าว ครอบคลุม ภายใต้การบริหารงานอย่างมีระบบแบบแผน ตามจุดผ่านแดนต่างๆ อย่างทั่วถึง
Map-the-first-page-3-TH-R2
อบรมพนักงานด้านการบริหารงานให้มีคุณภาพ
รองกรรมการผู้จัดการ

" นโยบายบริหารงาน "

ทำอย่างไรก็ได้ ให้นายจ้างที่ต้องการใช้คนต่างด้าว สะดวกที่สุด สบายที่สุด รวดเร็วที่สุด ตรงต่อเวลา เอกสารครบถ้วน และที่สำคัญถูกกฎหมาย เรามุ่งมั่น ในการพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นายจ้างได้ไว้วางใจในการใช้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายประสานงานขาย

"เน้นการตลาดเชิงรุก ให้บริการลูกค้า และบริการหลังการขาย เพิ่มการตลาดให้มีประสิทธิภาพ"

 • ให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า
 • ดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
 • ฝ่ายบัญชี

 • เปิดบัญชีธนาคารให้กับแรงงานต่างด้าว
 • บริการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส 1-03
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • เช็คสถานะของแรงงานต่างด้าวที่ยังทำงานให้อยู่ในสถานะ
 • ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ฝ่ายเอกสาร

  ดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย
 • Demand
 • Namelist
 • แจ้งเข้าแจ้งออก
 • รายงานตัว 90 วัน/แจ้งที่พัก 24 ชม.
 • Work Visa
 • เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

 • เตรียมความพร้อม ตรวจสอบก่อนการนำส่งเอกสาร เพื่อยื่นเอกสาร
 • ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามงาน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเอกสารที่ยื่นไว้กับ
 • หน่วยงานราชการ
 • จัดส่งเอกสารที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ให้กับบริษัทลูกค้า
 • อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
 • ทีมประสานงานต่างประเทศ

 • ติดต่อประสานงานเอกสารMOUที่ยื่นกับทางการประเทศต้นทางทั้ง
 • 4 สัญชาติ ในการดำเนินการเอกสาร ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้กับ
 • ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะที่วางไว้
 • ติดตามงาน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเอกสารที่ยื่นไว้
 • กับทางการประเทศต้นทางทั้ง 4 สัญชาติ
 • โครงสร้างการบริหารงานเพื่อการบริการอย่างดีเยี่ยมสำหรับนายจ้าง

  บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
  Organizational-chart_TFG-JAN-2023

  ใช้แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

  เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง