รางวัลและมาตรฐานสากล


มาตรฐาน ISO 9001:2015 การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
ทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม
มาตรฐาน ISO 14001:2015 การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและดูแลองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด


มาตรฐาน ISO 27001:2022 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

การดำเนินการตามระบบการจัดการช่วยรักษาความปลอดภัยด้านความลับ ความสมบูรณ์ และการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร ช่วยลดความเสี่ยงที่จะโดนรุกล้ำข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นว่าท่านได้ปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลอย่างเต็มที่ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์
www.topbestbrand.com

ให้เป็นอันดับ 1

จาก 10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด

เราได้รับความไว้วางใจ ว่าเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานที่ดีที่สุด 6 ปีซ้อน
จากการจัดอันดับของเว็บไซต์


ใช้แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง