รางวัลและมาตรฐานสากล

มาตรฐาน ISO 9001:2015 การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
ทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม

การรับรองและมาตรฐานในการให้บริการ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด รับรองคุณภาพมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบด้วย ISO 9001: 2015 จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือนายจ้างรายใหญ่ๆ หลายประเภทกิจการ ทั้งในระบบการสรรหาแรงงาน การจัดทำเอกสารทุกขั้นตอน การวางแผนงาน การประสานงานประเทศคู่ค้า การติดตาม แก้ไขปัญหาให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว จนเป็นที่ยอมรับในเรื่องการจัดการทั้งระบบนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพและความพร้อมในการมอบการบริการให้แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของระบบการจัดการด้านแรงงานต่อไป

มาตรฐาน ISO 14001:2015 การจัดการสิ่งแวดล้อม
(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

เราได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันพัฒนาและดูแลองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด

มาตรฐาน ISO 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

การดำเนินการตามระบบการจัดการช่วยรักษาความปลอดภัยด้านความลับ ความสมบูรณ์ และการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร ช่วยลดความเสี่ยงที่จะโดนรุกล้ำข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นว่าท่านได้ปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลอย่างเต็มที่


ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์
www.topbestbrand.com

ให้เป็นอันดับ 1

จาก 10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด

เราได้รับความไว้วางใจ ว่าเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานที่ดีที่สุด 6 ปีซ้อน
จากการจัดอันดับของเว็บไซต์


ใช้แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง