จัดอบรมหลักสูตร การปรับ Mindset และการสร้าง Growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมงานพิธีเปิดอาคารตรวจคนเข้าเมืองตึกใหม่ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมร่วมแสดงความยินดี
มิถุนายน 21, 2023
จัดอบรมหลักสูตร พรก. นำเข้าแรงงานต่างด้าว
กรกฎาคม 17, 2023

บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมพนักงานหลักสูตร
การปรับ Mindset และการสร้าง Growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพนักงาน จึงได้จัดอบรมหลักสูตร การปรับ Mindset และการสร้าง Growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยวิทยากรผู้ชำนาญการมาให้ความรู้กับพนักงาน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมี Growth Mindset ที่มีเป้าหมายการทำงานที่ตรงกัน มีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มเทคนิคในการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น พนักงานสามารถนำทักษะความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย