บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้รับเกียรติจากท่าน (H.E U Myint Naung) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทฯ

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit สำนักงาน Houng Heuang Employment เวียงจันทน์ ประเทศลาว
พฤศจิกายน 27, 2023
ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อมนายจ้าง เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
ธันวาคม 18, 2023

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติ
จากท่าน (H.E U Myint Naung) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
พร้อมด้วยท่านท่าน (H.E. U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประจำประเทศไทย และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทฯ

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติจาก ท่าน (H.E U Myint Naung) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วยท่าน (H.E. Mr. U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย, ท่าน (Maung Maung Than) อธิบดีกรมแรงงาน, ท่าน (Min Hein) อธิบดีตรวจคนเข้าเมือง และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด โดย นายเฟื่องฟู ชีวินมหรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และทีมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ และปรึกษาเรื่องแนวทางขั้นตอนการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ระบบ MOU (คนใหม่) และแรงงานที่ครบวาระ 4 ปี (คนเก่าของนายจ้าง) เพื่อให้แรงงานเมียนมาเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สะดวกและรวดเร็ว

ทางคณะฯได้พูดคุยสอบถาม เรื่องการดูแลแรงงานเมียนมา ความเป็นอยู่ของแรงงานต่างๆ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเข้าทำงานตามสัญญาจ้าง สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย และการคุ้มครองแรงงาน  เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการทำงานในทุกขั้นตอนของการนำเข้าแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีทีมงานมืออาชีพ ร่วมต้อนรับในการมาเยี่ยมชมบริษัทฯ ในครั้งนี้