ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit สำนักงาน Houng Heuang Employment เวียงจันทน์ ประเทศลาว

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit สำนักงาน Soukchay Employment Service Sole Co., Ltd. เวียงจันทน์ ประเทศลาว
พฤศจิกายน 27, 2023
บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้รับเกียรติจากท่าน (H.E U Myint Naung) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทฯ
ธันวาคม 12, 2023

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit
สำนักงาน Houng Heuang Employment เวียงจันทน์ ประเทศลาว

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit ณ สำนักงาน Houng Heuang Employment เวียงจันทน์ ประเทศลาว
 
โดยการตรวจ Audit ในครั้งนี้ สำนักงาน Houng Heuang Employment ได้ผ่านการตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดของมาตรฐานสากล โดยหัวข้อหลักในการตรวจประเมินมีดังนี้
– ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการ
– ความสามารถในการให้บริการ
– การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และด้านความปลอดภัย
– ลักษณะสำนักงาน
– ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
– การคัดสรรหาแรงงานอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมนุษยชน, ไม่เลือกปฏิบัติในการเข้ามาสมัครงานของแรงงาน
– มีการแนะนำข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำข้อสรุปจากการ Audit ในครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตราฐานสากล