ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit ณ สำนักงาน B.F.G Service กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เจ้าหน้าที่ บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
พฤศจิกายน 9, 2023
ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อม ผู้บริหาร บริษัท แอนเซน เทคโนโลยี จำกัด และคณะ เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
พฤศจิกายน 14, 2023

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit

สำนักงาน B.F.G Service Co., Ltd. กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจ Audit ณ สำนักงาน B.F.G Service Co., Ltd. กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
โดยการตรวจ Audit ในครั้งนี้ สำนักงาน B.F.G Service Co., Ltd. ได้ผ่านการตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดของมาตรฐานสากล โดยหัวข้อหลักในการตรวจประเมินมีดังนี้

– ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการ
– ความสามารถในการให้บริการ
– การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และด้านความปลอดภัย
– ลักษณะสำนักงาน
– ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
– การคัดสรรหาแรงงานอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมนุษยชน, ไม่เลือกปฏิบัติในการเข้ามาสมัครงานของแรงงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำข้อสรุปจากการ Audit ในครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตราฐานสากล