ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทีมตรวจ Audit ของ บริษัท TYSON POULTRY (THAILAND) CO.,LTD. ที่ได้เดินมาตรวจ Audit สำนักงาน Soukchay Employment Service Sole Co., Ltd.

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทีมตรวจ Audit ของ บริษัท TYSON POULTRY (THAILAND) CO.,LTD. ที่ได้เดินมาตรวจ Audit สำนักงาน B.F.G Service Co., Ltd.
มกราคม 16, 2024
วันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อมนายจ้าง เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
มกราคม 31, 2024

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทีมตรวจ Audit ของ
บริษัท TYSON POULTRY (THAILAND) CO.,LTD.ที่ได้เดินมาตรวจ Audit
สำนักงาน Soukchay Employment Service Sole Co., Ltd. ณ เวียงจันทน์ ประเทศลาว

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทีมตรวจ Audit ของ บริษัท TYSON POULTRY (THAILAND) CO.,LTD. ได้เดินทางไปตรวจ Audit เอเจนซี่ ณ สำนักงาน Soukchay Employment Service Sole Co., Ltd. เวียงจันทน์ ประเทศลาว พร้อมทั้ง ผู้บริหาร บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจ Audit ในครั้งนี้

โดยการตรวจ Audit ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ตามหัวข้อหลักในการตรวจประเมิน เรื่อง ความน่าเชื่อถือขององค์กร คุณภาพการให้บริการ การจัดส่งแรงงาน ค่าใช้จ่าย จัดหาเป็นศูนย์ (Zero Recruiting fee) การคัดสรรหาแรงงานอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติในการเข้ามาสมัครงานของแรงงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจากการใช้บริการของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อต่อยอดให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตราฐานสากล