webmaster

กันยายน 18, 2023

บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO27001:2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

[…]
สิงหาคม 3, 2023

บรรยากาศการประชุม ISO ของเดือนกรกฎาคม ณ สำนักงาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป

[…]
กรกฎาคม 17, 2023

อธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงข่าวความคืบหน้าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

[…]
กรกฎาคม 17, 2023

จัดอบรมหลักสูตร พรก. นำเข้าแรงงานต่างด้าว

[…]
กรกฎาคม 17, 2023

จัดอบรมหลักสูตร การปรับ Mindset และการสร้าง Growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

[…]
มิถุนายน 21, 2023

บนจ.เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมงานพิธีเปิดอาคารตรวจคนเข้าเมืองตึกใหม่ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมร่วมแสดงความยินดี

[…]