บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้ผ่านการตรวจประเมิน External Audit ISO 9001:2015 ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานประชุม เรื่อง “RECRUITMENT AGENCY CONFERENCE AND RECOGNITION” จัดโดย บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
กุมภาพันธ์ 28, 2024
ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน พิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัท THAIYA CORPORATION LIMITED
มีนาคม 15, 2024

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ได้ผ่านการตรวจประเมิน External Audit ISO 9001:2015 ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567  บรรยากาศการตรวจประเมิน External Audit ISO 9001:2015  ประจำปี 2567 ณ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด โดยมีการตรวจประเมินด้านคุณภาพ ทั้งเอกสาร และข้อมูลเชิงระบบภายในองค์กร ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่พบประเด็นปัญหาด้านคุณภาพใดๆ โดยผู้บริหารได้มองเห็นถึงความสำคัญของระบบบริหารงานด้านคุณภาพที่รับรองด้วยมาตรฐานระบบ ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการลูกค้าทุกท่าน ซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ