วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานประชุม เรื่อง “RECRUITMENT AGENCY CONFERENCE AND RECOGNITION” จัดโดย บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป พร้อมนายจ้าง เดินทางไปคัดแรงงาน ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
กุมภาพันธ์ 28, 2024
บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้ผ่านการตรวจประเมิน External Audit ISO 9001:2015 ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีนาคม 8, 2024

ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานประชุม
เรื่อง “RECRUITMENT AGENCY CONFERENCE AND RECOGNITION”
จัดโดย บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานประชุม เรื่อง “RECRUITMENT AGENCY CONFERENCE AND RECOGNITION” จัดโดย บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงงานที่มีรายได้สูงสุดในปี พ.ศ. 2566 และส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจ้างงานและดูแลแรงงานที่เป็นไปตามค่านิยมของคาร์กิลล์ (Put People First) ตามหลักสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับความตระหนักถึงความรับผิดชอบ การจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมตามนโยบาย Zero Recruitment Fee พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมดูกระบวนการผลิตในโรงงาน ทั้งโรงแปรรูปและโรงปรุงสุก ณ สาขานครราชสีมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำแนวทางไปปฏิบัติในเรื่องการจัดหาแรงงานที่สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อต่อยอดให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตราฐานสากล